statens vegvesen logo
Fart

Flertallet holder fartsgrensen

Tenker du at de fleste kjører for fort?
Men i virkeligheten er det faktisk omvendt:
Flertallet holder fartsgrensen.

Målinger fra Statens vegvesen viser at mer enn 6 av 10 overholder fartsgrensene. Men til tross for dette skjer det fortsatt fartsulykker. Mange tror det kun er råkjøring som er problemet, men selv små fartsøkninger gir stort utslag på antall drepte og hardt skadde i trafikken. I 7 av 10 fartsulykker har farten bare vært litt for høy. Ved å holde riktig fart, kan vi unngå mange alvorlige ulykker.

Sammenhengen mellom fart og ulykker er helt tydelig. Jo høyere fart, desto større sannsynlighet for at det kan gå skikkelig galt. Selv en liten fartsøkning har stor betydning for din stopplengde.

5gode råd om fart

 1. Vet du hvor fort du kjører? Det kan være vanskelig å føle nøyaktig fart. Se jevnlig på speedometeret for å unngå å kjøre for fort.
 2. Planlegg ruten og dra hjemmefra i god tid. Da slipper du stress.
 3. Hold avstand til bilen foran. Husk: Det tar tid fra du ser en hindring til du klarer å stoppe.
 4. Ved å holde jevn fart og flyt, sparer du både drivstoff og miljø. Dette gjør du enkelt ved å holde fartsgrensen.
 5. Gode sjåfører overholder fartsgrensene, og kjører etter forholdene.
Fart
Kjøring og fart

Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du?

«De fleste kjører jo litt for fort» tenker du kanskje. Det stemmer ikke. 6 av 10 holder faktisk fartsgrensen på norske veier.

Kjøring og tekstmelding

Visste du at ...

 • ... farten kan både være årsak til at ulykken skjer, men også til at ulykken kan bli mer alvorlig enn den ellers ville være?
 • … det du akkurat klarer å stoppe for i 80 km/t, vil du treffe med en fart på 50 km/t hvis du kjører i 90 km/t?
 • ... du kun «sparer» 50 sekunder ved å øke farten fra 80 til 90 km/t?
 • ... i noen tilfeller må du kjøre saktere enn fartsgrensen? For eksempel hvis det er glatt eller dårlig sikt.
 • … sammenhengen mellom fart og ulykker er helt tydelig? Jo høyere fart, desto større sannsynlighet for at det kan gå skikkelig galt.
 • ... i trafikken er marginene så små at selv en liten fartsoverskridelse kan være avgjørende?